Minningarorð um Eivind Andreas Warberg

Eivind Andreas Warberg gikk bort 25. juli 2021, etter en drukningsulykke på Færøyene. Han ble 45 år gammel.  Eivind ble født i Tórshavn, Færøyene i 1976, tok medisinsk embetseksamen ved Københavns Universitet i 2005.

Han arbeidet på kirurgisk avdeling, Landssjúkrahúsið i Tórshavn, Færøyene i 2006-2008, samt på kirurgisk avdeling C, Rigshospitalet i København 2008, før han flyttet til Norge og ble ansatt ved kirurgisk avdeling Sykehuset Østfold i 2008 og har arbeidet på Sykehuset Østfold siden det. I tillegg jobbet han deltid for Volvat.

 

Eivind ble spesialist i generell kirurgi i 2015 og i gastroenterologisk kirurgi i 2016, og jobbet også ved Ullevål Universitetssykehus og Rikshospitalet under spesialiseringstiden.

 

Eivind var en glimrende kirurg og omsorgsfull lege, en varm og hjelpsom kollega og veileder. Han var en rollemodell for en generasjon av yngre kirurger ved Sykehuset Østfold. Som kirurg og medmenneske var Eivind et forbilde. Døren til Eivinds kontor sto alltid åpen og han nølte aldri med å dele av egen kunnskap, erfaring og visdomsord. Han dyttet sine yngre kolleger opp og frem og ønsket at de skulle bli enda bedre enn han selv. Som kirurg var han eksepsjonelt dyktig, intelligent, samvittighetsfull og nøyaktig, men også kreativ og oppfinnsom i de situasjoner som krevde det.

 

Ved siden av å være dyktig kirurg og hengiven lege hadde han også en rekke andre verv. Eivind var initiativtaker for introduksjon av ERAS-protokoll og ledet innføring av denne ved kirurgisk avdeling. Dette ledet til etablering av Sykehuset Østfold som Center of Excellence, det eneste i Norge.

 

Han var medlem av prosjektgruppen LapcoNor som har bidratt betydelig til opplæring og introduksjon av laparoskopisk colorectal kirurgi i Norge. Han satt også i styret for Norsk Forening for Gastroenterologisk kirurgi.

 

Selv om Eivind har bodd i Norge siden 2008 og har jobbet det største delen av sin karriere i Norge, har han aldri glemt om hjemlandet sitt. Han var ofte på Færøyene, både for familiebesøk, samt for å jobbe på Landssjúkrahúsið i Tórshavn for å støtte det kirurgiske miljøet der, hjelpe med introduksjon av nye skånsomme kirurgiske metoder, samt moderne behandlingsprotokoller.

 

Eivind skrev flere vitenskapelige artikler og bidro med faglige kommentarer i flere internasjonale tidsskrifter, blant dem verdenskjente tidsskrifter som «World Journal of Surgery», «Lancet Global Health», «Obesity Surgery». Han hadde planer å fullføre PhD studie i metabolsk kirurgi. Dessuten har Eivind vært meget oppmuntrende og støttende til yngre kolleger i forhold til klinisk forskning.

 

Vi vil huske han som modig, uredd og en som alltid var pasientens advokat. I samarbeid med andre yrkesgrupper var han alltid inkluderende og meget godt likt. Sosialt var han en del av limet på vår avdeling, en pådriver for å ha det gøy også utenfor jobben og alltid en positiv faktor inn i vårt arbeidsmiljø. Han hadde også et stort engasjement gjennom verv som tillitsvalgt over flere år.

 

På sine 45 år utrettet han mer enn de fleste av oss gjør i løpet av et langt liv. Det norske og det færøyske kirurgiske samfunn har satt stort pris på hans kolossale arbeid til utvikling av kirurgisk fag i Norge og på Færøyene, og vil bli sterkt savnet.

 

Eivind etterlater seg et stort savn og tomrom i vår avdeling. Han var et fantastisk menneske, en god venn og en uvurderlig kollega som vi er takknemlige over å ha kjent. Eivind etterlater seg samboer og to barn som var hhv 3 år og 3 måneder gammel. Vår dypeste medfølelse går til Maibritt og resten av familien.

 

På vegne av alle kolleger ved kirurgisk avdeling Sykehuset Østfold

 

 

 

Carina Linchausen

 

Head of surgical department

 

Østfold Hospital Trust